آرشیو گرافیک کارگاه‌نمایش

استودیو گارگاه

ناشر: گالری سلام

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

«کارگاه نمایش» یکی از مهم‌ترین مراکز تئاتری در تاریخ هنر ایران است که جریان هنر ‌پیش‌رو را در دو قطبی هنر در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ نمایندگی می‌کرده است. عمده هنر تئاتر در این دو دهه نتیجه صف آرایی دو جریان هنر ملی و هنر پیش رو بوده است. مهم ترین مرکز هنرمندانی که با رویکرد به ایده «بازگشت به خویشتن» به دنبال خلق هنری با برچسب ملی بودن «گروه هنر ملی» به حساب می‌آمد که عباس جوانمرد و علی نصریان نخستین پرچمداران آن بودند.

در این رویداد آثاری از ادوارد آرشامیان، فریدون آو، آربی اوانسیان، آشوربانی‌‌پال بابلا، بیژن صفاری، اردشیر محصص، بیژن مفید، عباس نعلبندیان و … به نمایش گذاشته شده است.

این رویداد ششمین پروژه‌ی آرشیوی استودیوکارگاه و علی بختیاری است که بر پایه‌ی اسناد و آثار تاریخ گرافیک ایران شکل می‌گیرد. همچنین کتاب آرشیو گرافیک کارگاه نمایش با گردآوری و تنظیم آریا کسایی و توضیحات داریوش کیارس منتشر شده است.