کتاب یک تا نه طراحی‌های سارا عباسیان ۱۳۹۴

سارا عباسیان

ناشر: گالری محسن

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

وقتی به کارهای سارا عباسیان نگاه می کنی انگار مستندی را مشاهده می‌کنی که توسط موجود بیگانه‌ای از آینده ساخته شده است، تا با افسون و کنجکاوی، اشیاء آشنای روزمره را مرور کند «اتو، شیر آب، دوچرخه، میز و صندلی، …» . چیزی که این احساس را قوت می بخشد آثار بدون رنگ، اعداد بزرگنمایی شده و شماره‌هایی است که همیشه در تابلوهای بزرگ، نقاشی های کوچک و مجسمه‌های کوچکتر نقش بسته‌اند.

عباسیان ترجیح می دهد نمایشگاه‌اش را در فضاهای غیرنمایشگاهی دایر کند این که کارهایی را ببینی که یاد آور هیچ کار مشابه دیگری نیستند و فضای رازآلود و اکتشافی را به وجود می‌آورند تا بیننده در بازیابی روند اشیاء روزمره مشارکت کند، همیشه مايه انبساط خاطراست.

بخشی از مقدمه – فریدون آو