کریم امامی در فرهنگ، ادبیات و هنر ایران مدرن

گلی امامی

ناشر: زیرزمین دستان

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

مجموعه مقالات  کریم امامی (کیهان اینترنشنال) در زمینه هنر، سینما، تئاتر و ادبیات ایران در دهه ۴۰، زمانی که فرهنگ و جامعه ایران در جریان تحول قرار داشت.