عکاسی؛ در هنر مفهومی و بعد از آن

استیو ادواردز

ناشر: بن‌گاه

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

امروزه حضور هنر عکاسی در موزه‌ها و نمایشگاه‌های بزرگ به امری عادی بدل گردیده. آثار عکاسانه ظرف چهل سال گذشته رفته‌رفته از حاشیه‌ی هنر معاصر وارد متن آن شده‌اند.یکی از عوامل گل کردن عکاسی در عصر حاضر البته مد هنری و روشنفکری روز است،چنان‌که بسیاری از هنرمندان جوان به همان شکل کورکورانه که زمانی مترمتر نقاشی انتزاعی تولید می‌کردند امروز عکس تولید می‌کنند. شکل‌گیری بازار اقتصادی برای کالای عکس نیز یکی از زمینه‌های مهم این فعالیت را فراهم کرده است.در این کتاب خواهیم دید که برای این اقبال به عکاسی یک دلیل محکم فکری هم وجود دارد: با هنر کانسپچوال بود که عکاسی به صحنه بازگشت. این کتاب با پرداختن به سنت عکاسی برخواسته از هنر کانسپچوال برخی زوایای تاریک و گنگ آثاری را که ممکن است در نگاه نخست پیش‌پا‌افتاده و نامفهوم بنمایند روشن می‌سازد.