شکاف

شهرزاد کامل

ناشر: گالری آب‌انبار

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

شهرزاد کامل عکاسی را در اتاق تاریک کشف کرد و این فضا پایه و اساس کارهای بعدی او شد. علاقه او به این مدیوم، به مواد و متریال، ابزارآلات فنی و مواد شیمیایی مورد استفاده درعکاسی باز می‌گردد. او در کارش به تحقیق و ترکیب فرایندهای شیمیایی گوناگون، استفاده از انواع مختلف کاغذها و نورهای متنوع می‌پردازد. برای شهرزاد یکی از مهم ترین جنبه‌های کارعکاسی مادیت آن است. اینکه می تواند نگاتیو را لمس و دستکاری کند، و نه فقط نگاتیو، بلکه تعامل فیزیکی‌ای که با کاغذ دارد، کنترلی که روی مواد شیمیایی و نورها دارد، و تمام اجزای مختلف کارعکاسی و کاربردهایشان برای کار او مهم و حیاتی اند.