دسترسی به مرکز نبشی

تهران، خیابان کریم‌خان، خیابان ویلا، کوچه خسرو، پلاک ۵۱، مرکز نبشی
کد پستی: ۱۵۹۸۸۳۸۶۱۱

مسیـر دسترســی

ساعات بازدید

شنبه تا پنج‌شنبه ۱۲:۰۰ ظهر تا ۸:۰۰ شب
جمعه ۴:۰۰ بعدازظهر تا ۸:۰۰ شب