تعزیه

Alireza Ghasemkhaan

Publisher: Studio Kargah

Price: 2,500,000 IRR

(فارسی) مجموعه عکس‌های تعزیه ایران در دوره‌ی قاجار.