(فارسی) لورکا

(فارسی) بیژن الهی

Publisher: (فارسی) نشر بیدگل

Price: 980,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

(فارسی)

کتاب «لورکا»ی بیژن الهی شامل دو بخش است: سروده‌ها و افزوده‌ها. سروده‌ها صد‌و‌پنج شعر برگزیده‌ی لورکاست که حدود یک‌چهارم تمامی اشعار این شاعر است. بخش افزوده‌ها نیز شامل سه گفتار از خود فدریگو گارسیا لورکا و سه نوشته درباره‌ی او می‌باشد.

نوشته‌هایی که از قلم لورکا به فارسی برگردانده شده: «تخیل، الهام، گریز»، «آواز ژرف» و «آن». این نوشته‌ها به بیان بیژن الهی کمک می‌کند به درک بهتر و آشنایی با زمینه و وسعت ذهنی لورکا به‌ویژه برای مخاطب فارسی‌زبان. فهرست سه نوشته‌ی دیگر کتاب بدین‌گونه است: «دورنمایی از سرگذشت شاعر»، «چگونگی‌ی شاعر در نیویورک»، «آخرین روزها و مرگ».

مشخصات کتاب:

جلد سخت

سایز: ۲۰ در ۱۵.۵

کاغذ تحریر

تعداد صفحات: ۶۱۰

سال انتشار ۱۳۹۸