راهنمای شوپنهاور

کریستوفر جانوی

ناشر: نشر مرکز

قیمت: ۳۳,۵۰۰ تومان

برای سفارش لطفا اینجا ۰۹۳۵۳۳۹۶۲۷۸ کلیک کنید یا درصورت نیاز تماس بگیرید.

برای کسی که کمابیش به شیوه‌ی هگلی پرورش یافته، قالب آشکارا غیر تاریخی و غیر سیاسی اندیشه‌ی شوپنهاور قطعا عصبانی کننده است. عمیق‌ترین دغدغه‌های شوپنهاور عبارت‌اند از این که انسانی بودن در هرکجا و هر زمانی چیست، شخص چطور با جسمش مرتبط می‌شود، رنج چیست، خوشبختی کدام است و کدام نیست، آیا انسان آزاد است یا نه، زندگی چطور می‌تواند قابل تحمل شود، چطور باید به مرگ خود نگاه کرد، چه‌چیزی در فرد ناخودآگاه و سیطره‌ناپذیر است و این‌که کار هنری و تجربه‌ی هنری برای فرد چیست. تاریخ برای او یکسره بی‌اهمیت است. این باعث شده که به او قول نیچه «تا سرحد نبوغ غیرآلمانی» باشد. کتاب حاضر حاوی شرح مهم‌ترین آرای شوپنهاور است. نویسندگان فصول مختلف کتاب، که همگی متخصص در فلسفه‌ی شوپنهاور هستند، هریک به یکی از وجوه اساسی اندیشه‌ی او پرداخته است. مطالعه‌ی این کتاب می‌تواند خواننده را یاری رساند تا بر کلیت منظومه‌ی فکری شوپنهاور اشراف یابد و تعیین کننده‌ترین وجوه آن را بهتر بشناسد.

مشخصات کتاب:

جلد شومیز

سایز: ۱۶.۵ × ۲۳.۵ سانتی‌متر

تعداد صفحات: ۴۳۰