سره‌گرایی زبانی

نگار داوری اردکانی

ناشر: انتشارات هرمس

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

برای سفارش لطفا اینجا ۰۹۳۵۳۳۹۶۲۷۸ کلیک کنید یا درصورت نیاز تماس بگیرید.

اثر حاضر با عنوان سره‌گرایی زبانی یکی از موضوعات مطرح در رشته جامعه‌شناسی زبان است. به بیان دقیق‌تر، سره‌گرایی زبانی موضوعی است که بیشتر به حوزه‌ی برنامه‌ریزی زبان که از زیر شاخه‌های اصلی جامعه‌شناسی زبان است مربوط می‌شود. در واقع سره‌گرایی زبانی یکی از ایدئولوژی‌های ممکن برنامه‌ریزی زبان است. این کتاب چاپی، حاصل این نوع نگاه به پدیده سره‌گرایی است. مبنای نظری این پژوهش از ترجمه و بازاندیشی کتاب Linguistic Purism جورج توماس گرفته شده است. این مبنا در بررسی ایدئولوژی سره‌گرایی در سیر تحولی زبان فارسی و سنجش نگرش‌های سره‌گرایانه گروه‌هایی از فارسی زبانان مورد استفاده قرار گرفته است.

مشخصات کتاب:

جلد شومیز

تعداد صفحات: ۱۵۱