فلسفه‌ی آگامبن

کاترین میلز

ناشر: نشر مرکز

قیمت: ۲۳,۵۰۰ تومان

برای سفارش لطفا اینجا ۰۹۳۵۳۳۹۶۲۷۸ کلیک کنید یا درصورت نیاز تماس بگیرید.

کتاب حاضر دو هدف دارد که هردوی آن‌ها با هم به چارچوب و نحوه تدوین‌اش شکل می‌دهند. هدف نخست معرفی فلسفه‌ی آگامبن به آن دسته از خوانندگانی است که با تفکر او ناآشنای‌اند. در این زمینه کوشیده‌ام تا منطق بحث‌های آگامبن و رهیافت او به مسائل گوناگون در متون مختلف را تا جایی که می‌توانم به روشنی توضیح دهم.
و هدف ثانوی‌، تاویل انتقادی اندیشه آگامبن است. البته هیچ درآمد با متن مقدماتی‌ای نیست که تاویل یا فهم و برداشت خاصی از موضوع خود را به‌دست ندهد. بدین‌معنا که هر تاویل تنها می‌تواند تاویلی نسبی و محدود باشد و به‌معنای دیگر انگیزه اصلی آن چیزی نیست جز منافع و علایق شخصی تاول‌گر.

مشخصات کتاب:

جلد شومیز

تعداد صفحات: ۲۳۲

سال انتشار ۱۳۹۳