چهار هنر عکاسی (جستاری فلسفی)

دومینیک مک آیور لوپس

ناشر: انتشارات کتاب پرگار

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

برای سفارش لطفا اینجا ۰۹۳۵۳۳۹۶۲۷۸ کلیک کنید یا درصورت نیاز تماس بگیرید.

کتاب حاضر، با مطالب خود، درگیر رابطه‌ی متضادی می‌شود که ازنظرِ شکاکان ما‌بین مزیتِ شناختیِ عکاسی و ویژگی هنری آن وجود دارد. بدین‌طریق، مانع از تأکید بیش از اندازه بر مزیت شناختی عکاسی شده و اجازه نمی‌دهد که تمرکز بر ویژگیِ شناختی عکاسی روند کلی فلسفه‌ی عکاسی را مشخص کند. این کتاب به ما ثابت می‌کند که مزیت شناختی عکاسی به قیمت ازدست‌دادنِ توانایی‌های هنری تمام نمی‌شود. وجود تعادل و هماهنگی میان مزیت شناختی و ویژگی‌های هنری به این بستگی دارد که یک عکاس چگونه از ویژگی‌های هنری عکاسی استفاده می‌کند یا، با توجه به گفته‌های لوپس، به این بستگی دارد که یک عکاس چگونه از چهار هنر عکاسی استفاده می‌کند.

مشخصات کتاب:

جلد شومیز

سایز: ۱۳ × ۲۱ سانتی‌متر

تعداد صفحات: ۳۶۰