آمریکا گستره‌ی معلق

مهرداد افسری

برای سفارش لطفا اینجا ۰۹۳۵۳۳۹۶۲۷۸ کلیک کنید یا درصورت نیاز تماس بگیرید.

پورتفولیو هنرمند در نسخه محدود

۹ اثر از مهرداد افسری

۳۷.۶ × ۲۹ سانتی‌متر

۲۵ نسخه

۱۳۹۵

برای اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید