آرا گولر؛ وقایع‌نگار تاریخ فراموش شده

آرا گولر

ناشر: مرکز نبشی

قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

برای سفارش لطفا اینجا ۰۹۳۵۳۳۹۶۲۷۸ کلیک کنید یا درصورت نیاز تماس بگیرید.

آرا گولر (۱۹۲۸-۲۰۱۸) فتوژورنالیست بین‌المللی شناخته شده‌ای است که با نقش‌آفرینی در ارتقا و غنی ساختن جایگاه فرهنگی ترکیه، بــه آن تــداوم بخشــیده است. او که «چشم استانبول» خوانده شده خود را خبرنگاری می‌دانســت که مشتاقانه تاریخ و فرهنگ را از طریق حضور آدم‌ها ثبت کرده است. گولــر پــس از دیــدار و دوســتی بــا مــارک ریبــو و آنری کارتیه برسون به آژانس عکاسی مگنوم پیوست. مجله‌هــای اشــترن، پاریمَــچ، تایــم و بســیاری دیگــر بــا او همــکاری کرده‌اند. عکس‌های او هم‌اکنــون جــزو مجموعه‌هــای موسســه‌های مختلــف در سراســر دنیــا هســتند. تاثیرگذارترین جنبه‌ی کار او بــر تنــوع موضوعــات متکی است. آن‌چــه کــه او «بایگانــی» توصیــف می‌کنــد در واقــع مجموعــه‌ای متشــکل از بیش از ۸۰۰ هزار فریــم اســت. از نظــر او فتوژورنالیســم مدیــوم کاملی اســت بــرای بازتاباندن واقعیت و حقیقــت جهان، ثبت و جاودانه ساختن لحظــات زندگــی، خاطــرات، رنج‌هــا و تواریخ. در دهه‌ی ۱۹۷۰ آرا گولــر بــه ثبــت پرتــره‌ی ســلبریتی‌ها، هنرمندان و سیاســت‌مداران مشــهور علاقه‌منــد شــد. نام‌هایی از جملــه ســالوادو‌ر دالــی، پابلــو پیکاســو، آلفــرد هیچــکاک، ماریا کالاس، ایندیــرا گانــدی و حتــا وینســتون چرچیــل جــزو مجموعه‌ی پرتره‌های او هســتند. آرا گولر جوایز بســیاری دریافت کرده است. از جمله عکاس قرن ترکیه در سال ۱۹۹۹، نشان لژیون دونور فرانسه، جایزه لوسی برای یک عمر دستاورد در سال ۲۰۰۹ و جایزه‌ی افتخاری نورمبرگ در سال ۲۰۱۷. کتاب‌ها و مقالات بسیاری نیز درباره‌ی او منتشر شده‌است. این کتاب هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه «آرا گولر، وقایع‌نگار تاریخ فراموش‌شده» در مرکز نبشی، بهمن‌ماه ۱۳۹۷ چاپ و منتشر شد.

آرا گولر فتوژورنالیست مهم و تأثیرگذار تاریخ ترکیه و جهان که خود را نه یک هنرمند که وقایع‌نگاری پیگیر می‌داند، بایگانی تصویری عظیمی را به میراث گذاشته است که در آن با رویکردی شاعرانه، زوال زادگاهش، استانبول را از چشم مردمانش به تماشا نشسته و ثبت کرده است. رویکرد مشفقانه‌ی او به آدم‌ها و مناسبات‌شان با جهان مکاشفه‌ای دائمی است که در سفرها، معاشرت‌ها و عکس‌های او سرانجام، پرتره‌ای همدلانه از تنهایی انسان معاصر می‌سازد. سومین پروژه‌ی مرکز نبشی این‌بار به نمایش و بررسی زندگی آثار آرا گولر، عکاس ارمنی‌تبار ترکیه می‌پردازد که زیست و مسیر حرفه‌ای او نمونه‌ای از کوشش مصرانه و دشوار هنرمندان پیشرو و جریان‌ساز منطقه‌ی ما در مواجهه با پیچیدگی‌های ورود مدرنیته به جوامع سنتی روزگار خود در قرن گذشته است.

مشخصات کتاب:

دو زبانه

جلد سخت

سایز: ۲۱.۲ × ۲۸.۸ سانتی‌متر

کاغذ تحریر و گلاسه

تعداد صفحات: ۲۱۰

پیش‌نمایش کتاب