بهمن ۵۷

کامران شیردل

برای سفارش لطفا اینجا ۰۹۳۵۳۳۹۶۲۷۸ کلیک کنید یا درصورت نیاز تماس بگیرید.

چاپ آرشیوی جوهر‌افشان

۷۰×۱۰۰ سانتی‌متر

۵۵ نسخه

۱۳۵۷