جاری در زمان

فرح اصولی

ناشر: پرو‌ژه‌های ۰۰۹۸۲۱

برای سفارش لطفا اینجا ۰۹۳۵۳۳۹۶۲۷۸ کلیک کنید یا درصورت نیاز تماس بگیرید.

گفت‌و‌گوی بهرنگ صمدزادگان با فرح اصولی

در دورانی که دیدگاه فرمالیستی نگرش غالب در هنرهای تجسمی بود، اصولی از اولین هنرمندانی بود که نگارگری را به‌عنوان رویکردی شخصی و معاصر برای نشان دادن زندگی زنان به‌کار گرفت؛ بی‌آن‌که از قضاوت‌های فرمالیستی رایج، اعم از محکوم‌شدن به واپس‌گرایی و بازگشت به سنت یا متوسل‌شدن به روایت‌گری، واهمه‌ای داشته باشد. او در سال‌های پس از انقلاب و دوران سکون و محافظه‌کاری هنری که در پی داشت به‌دنبال یک فرم معنی‌دار از بیان خویشتن بود و آن را در سنت غنی نگارگری و ادبیات ایرانی یافت. بدین ترتیب اصولی که مانند هنرمندان دیگر بعد از انقلاب تغییر یکپارچه در همه‌ی ارکان زیستی را تجربه و زندگی می‌کرد، با بهره‌گیری از نقاشی ایرانی به روایت کاوش همه‌ی ارکان زیستی را تجربه و زندگی می‌کرد، با بهره‌گیری از نقاشی ایرانی به روایت کاوش خود در ارتباط با زمان جدید و گذشته پرداخت.

مشخصات کتاب:

دو زبانه

جلد سخت

سایز: ۱۶.۷ × ۲۳.۴ سانتی‌متر

تعداد صفحات: ۱۳۵

سال انتشار: ۱۳۹۷