کاتالوگ سالانه تادااکس ۲۰۱۵

گالری محسن

ناشر: گالری محسن

برای سفارش لطفا اینجا ۰۹۳۵۳۳۹۶۲۷۸ کلیک کنید یا درصورت نیاز تماس بگیرید.

نمایشگاه سالانه هنر دیجیتال تهران در آذرماه سال ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) با هدف گشودن دریچه‌ه‏ای نو به هنردیجیتال ایران برنامه‏‌ریزی و بنیان گذاری شد. این نمایشگاه ایجاد فضایی جدی و مستقل برای علاقه‏‌مندان و جستجوگران هنر دیجیتال را مورد توجه قرار داده است. زمینه عموماً غیرتجاری هنر دیجیتال در میان مدیوم‌‏های هنرمعاصر ازیک‌سو و گرانی هزینه‏‌های تجهیزات و ابزار ازسوی‌دیگر، امکان تجربه‏‌ورزی و حضور هنرمندان ایرانی را در این رشته دشوار می‏‌کند. بنابراین شاید ظرفیت‏‌های چندانی برای نمایش و ارائه وجود نداشته باشد و پیشینه آکادمیک و تجربه محدودی هم که موجود است، نیاز به همراهی و مدیریت دارد. با چنین محدودیت‌‏هایی طی دوره‌های گذشته تلاش شده است با ارائه آثار هنرمندان بین‏‌المللی و نیز تعامل و تبادل دانش و تجربیات با آنان، بستری مهیا گردد که امکان تولید و نمایش آثار هنرمندان ایرانی توسعه یافته و غنی‌‏تر و پربارتر شود.