انسانی، زیاده انسانی

فردریش نیچه

Publisher: نشر مرکز

Price: 815,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

انسانی، زیاده انسانی سومین كتاب نیچه بود و بیش از دو كتاب پیشین او، با آنچه استادان و اهل اندیشه و ادب زمان او بدان خو داشتند متفاوت بود. سبك آن تازگی داشت و از ۶۳۸ گزین‌گویه تشكیل می‌شد، یعنی مشاهدات و تاملات كوتاهی كه از یكی دو جمله تا یك بند طولانی در نوسان بودند و هر یك تمامیت نسبی داشتند.

مشخصات کتاب:

جلد نرم

سایز: ۲۱ در ۱۴

کاغذ تحریر

تعداد صفحات: ۴۸۰

سال انتشار: ۱۳۹۸