به صحنه بردن فلسفه (فصل مشترک های تئاتر اجرا و فلسفه)

دیوید کراسنر و دیوید سالتز

Publisher: نشر بیدگل

Price: 480,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

قاعده‌ی اصلی این کتاب پرداختن مستمر به فلسفه و نظریه‌ی اجرا است. هدف آن نیز این است که از طریق پرداختن به مطالعات موردی مربوط به جنبش‌های فلسفی و مکاتب فکری بحث‌هایی را پیش بکشد که اهمیت انتقادی دارند. هر یک از فصل‌ها از چشم‌اندز فسلفی خاصی، موضوعات و پرسش‌های بنیادین مربوط به تئاتر و اجرای زنده را مورد توجه قرار می‌دهد. نویسندگانِ مقالات کتاب حاضر، پژوهشگران مربوط به حوزه‌ی اجرا و فلاسفه هستند و یک مقاله هم به‌صورت مشترک توسط نمایندگان این دو حوزه نگاشته شده است. این مقالات گستره‌ی وسیعی از رویکردهای فسلفی از فلسفه تحلیلی تا پدیدارشناسی، و از واسازی تا رئالیسم انتقادی، همه را در برمی‌گیرد. مطالبی که در این کتاب طرح می‌شوند بنادارد که خواننده را درگیر کند و برانگیزاند و در نهایت مفاهیم تئاتری را در جستارهای فکری برجسته سازد. هیچ ایدئولوژی خاصی در این کتاب غالب نیست و هیچ انحصار و تعصب فکری هم موضوعات انتخابی را به سمت‌و‌سوی خاصی نبرده ‌است. امید داریم که این مجموعه چالش‌های دیگری به‌دنبال آورد، به‌طوری‌که گفتگوی کنونی را، آن‌طور که شاید مدنظر افلاطون بود، تداوم ببخشد.

مشخصات کتاب:

جلد شومیز

سایز: ۲۰.۵ در ۱۴.۵

تعداد صفحات: ۴۳۵