بوطیقای صحنه (مقالاتی در مطالعات تئاتر) (۲ جلدی)

علی تدین

Publisher: نشر آگاه

Price: 750,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

مشخصات کتاب:

جلد سخت

سایز: ۲۲ در ۱۶

تعداد صفحات: ۴۶۳