تاملات دکارتی (مقدمه‌ای بر پدیده‌شناسی)

ادموند هوسرل

Publisher: نشر نی

Price: 320,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

تاملات دکارتی اثری است محصول دوران پختگی اندیشه‌های هوسرل. در این کتاب تقریبا کلیه‌ی مضامین و مفاهیم پدیده‌شناسی نظیر رسالت دکارتی فلسفه، اپوخه و تقلیل، اگوی استعلایی، پدیده‌شناسی به‌مثابه علمی اگولوژیک، ساختار قصدی آگاهی، اگوی دیگر و اشتراک بین‌الاذهانی، تقویم انواع عینیت‌ها از ماده و طبیعت تا نفس و روح و جهان فرهنگی به‌نحوی فشرده و در صورتبندی‌های تقریبا‌ نهایی‌شان بررسی می‌شوند. گرچه هوسرل نتوانست به آرزوی خود برای بازنگری و تبدیل این سخنرانی‌ها به گزارشی کاملا نظام‌مند جامه‌ی عمل بپوشاند با این حال این کتاب را «اثر عمده‌ی زندگی خویش و طرحی بنیادی از فلسفه، روش و مسائل آن» می‌دانست.

مشخصات کتاب:

جلد نرم

سایز: ۲۱ در ۱۴

کاغذ تحریر

تعداد صفحات: ۲۴۸

سال انتشار: ۱۳۹۸