جهان همچون اراده و تصور

آرتور شوپنهاور

Publisher: نشر مرکز

Price: 1,590,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

آرتور شوپنهاور فیلسوف مشهور آلمانی، نسبتا برای ایرانیان شناخته شده است. کتاب حاضر یکی از شاهکارهای وی است که در دو جلد نگاشته شده و اکنون در یک جلد به چاپ رسیده است. جلد اول کتاب دربردارنده‌ی ایده‌ی بنیادین نظام فکری شوپنهاور است که به چهار دفتر تقسیم شده و با ضمیمه‌ای حاوی نقدی استادانه بر فلسفه‌ی کانتی کامل می‌شود. تصویر برآمده از این بخش، تصویری منسجم و مبتنی بر تجربه‌ی درونی و بیرونی است که سه دژ استوار فلسفه‌ی شوپنهاور، یعنی متافیزیک طبیعت، هنر و اخلاق را پدید می‌آورد. جلد دوم، تکمیل‌کننده‌ی مباحث مطرح در هریک از چهار دفتر جلد اول، و نماینده‌ی عمری تامل بر مسائل متعددی است که فلسفه او را تشکیل داده‌اند. این بخش حاوی پنجاه فصل بوده و عمق و تنوع مندرجات آن نشان از پختگی و گستردگی اندیشه‌ی نویسنده دارد و آن را به‌منزله‌ی یکی از برجسته‌ترین آثار در سراسر قلمرو ادبیات فلسفی متمایز می‌سازد.

مشخصات کتاب:

جلد سخت

سایز: ۲۴ در ۱۷.۵

کاغذ تحریر

تعداد صفحات: ۱۰۹۴

سال انتشار: ۱۳۹۸