حقیقت و زیبایی: درس‌های فلسفه‌ی هنر

بابک احمدی

Publisher: نشر مرکز

Price: 882,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

فیلسوفان، نسبت هنر با حقیقت را چه دانسته اند؟ سخن فلسفی چه دارد که در حق هنر بگوید؟  این کتاب که از بیست‌و‌شش درس شکل‌گرفته، با روشی تازه مهم‌ترین مسائل زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر امروز را بررسی می‌کند. نویسنده کوشیده تا جنبه‌ی امروزی نظریات زیبایی‌شناسان را کشف کند. نخست هنر را پدیداری در حد ارتباط انسانی معرفی کرده و از هر دو دیدگاه هنرمند و مخاطب به بررسی هنر پرداخته و نیز به تفصیل، نظریاتی را بررسی کرده که تأکید را بر زمینه‌ی اجتماعی هنر، زبان اثر هنری، معناشناسی اثر، تماس با اثر و سرانجام شکل یا ساختار آن گذاشته‌اند. در واپسین درس‌ها نیز، دیدگاهی دیگر که هنر را برتر از هر‌گونه ارتباط انسانی می‌شناسد، مورد بررسی قرار گرفته است. این‌جا از زبان هایدگر با نکته‌های بدیعی آشنا می‌شویم که راه‌گشای ادراک تازه‌ای از هنر خواهد بود. هر چند کتاب به روش تاریخی نوشته نشده، اما بنا‌به ضرورت، دیدگاه فیلسوفان بزرگ گذشته در مورد اثر هنری به‌دقت مورد بحث آن بوده است. کتاب از اندیشه‌های افلاطون تا نو ترین دیدگاه‌های هنری را مطرح می‌کند. در پایان هر درس، کتاب‌شناسی جامعی نیز از منابع فارسی، فرانسوی و انگلیسی درباره‌ی مباحث آن درس افزوده شده است.

مشخصات کتاب:

جلد شومیز

سایز: ۲۴ در ۱۶.۵

کاغذ تحریر

تعداد صفحات: ۵۹۷

سال انتشار: ۱۳۹۴