خرد و خشونت: یک دهه فلسفه‌ی سارتر ۱۹۵۰ – ۱۹۶۰

آر.دی.لینگ و دی.جی.کوپر

Publisher: نشر مرکز

Price: 145,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

خرد و خشونت مقدمه‌ای است بر بزرگ‌ترین آثار متاخر ژان پل سارتر. کتاب، که سارتر شخصا آن را تایید کرده، راهنمای جامع و دقیقی بر این آثار است. زندگینامه‌ی مشهور سارتر درباره ژان ژنه، نمایشنامه‌نویس عصیانگر ترکیب منسجمی از زندگینامه، نقد ادبی و فلسفه است، جستجوی روش و نقد عقل دیالکتیکی ترکیبی از اگزیستانسیالیسم سارتر و مارکسیسم اومانیستی او هستند. خرد و خشونت هر یک از این آثار را در جایگاه خود تلخیص و تفسیر می‌کند و سرنخی از دوره‌ای سرنوشت‌ساز در کارنامه‌ی سارتر و تاریخ فلسفه قرن‌بیستم به‌دست می‌دهد. آر دی لینگ نویسنده‌ی کتاب‌های پرفروشی چون سیاست تجربه و گره‌ها و دی جی کوپر نیز نویسنده‌ی کتاب مرگ خانواده است.

مشخصات کتاب:

جلد نرم

سایز: ۲۱ در ۱۴

کاغذ تحریر

تعداد صفحات: ۱۷۸

سال انتشار: ۱۳۹۷