دفتر برنامه‌ریزی روزانه دان

Publisher: دان

Price: 490,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

مشخصات دفتر:

دارای لیست کارهای روزانه، یادآوری کارهای مهم و یک دفترچه یادداشت مجزا است.

سایز: ۲۱ در ۱۳

کاغذ بالکی