دفتر برنامه‌ریزی هفتگی دان

Publisher: دان

Price: 390,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

مشخصات دفتر:

دارای برگه‌های رنگی و برگه‌های شطرنجی

سایز: ۲۱ در ۱۴

کاغذ بالکی