دفتر تبلتی پارچه‌ای دانو

Publisher: دانو

Price: 500,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

مشخصات دفتر:

سایز: ۲۱ در ۱۴

۱۶۰ صفحه

خط‌دار

رنگ‌ها: سبز- زرد- نارنجی- سبزآبی