دفتر شطرنجی بیاضی

Publisher: استودیو طبل

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

مشخصات دفتر:

جلد سخت

سایز: ۲۱ در ۱۴

رنگ‌ها: سفید- سیاه