ساختار و تاویل متن

بابک احمدی

Publisher: نشر مرکز

Price: 1,185,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

بخش نخست کتاب ساختار و تأویل متن درباره‌ی تکامل تاریخی روش ساختاری پژوهش متون ادبی است. بحث با زبانشناسی سوسور و منطق پیرس آغاز می‌شود و ادامه آن به شرح نظریه‌های ادبی اندیشگرانی می‌رسد چون شکلو فسکی، یا کوبسن،باختین، موکارو فسکی، اسپیتزر، پروپ، یولس، برمون و گرماس. در بخش دوم اندیشه‌هایی بحث شده است که مهم‌ترین نظریه‌پردازان ساختار‌گرا در سه‌دهه‌ی اخیر در زمینه بررسی متن ادبی ارائه کرده‌اند، متفکرانی چون لوی استروس، فوکو، بارت، ژنت، کریستوا و اکو. بخش بعدی به روش شالوده‌شکنی متن می‌پردازد که دریدا پایه گذاشته است. نقد این متفکر از «متافیزیک حضور» اندیشه‌های بلوم دمان و دیگر شالوده‌شکنان و نیز نظریه‌های ادبی فیلسوفان پسامدرنیست چون دلوز ولیوتار در این بخش آمده است. بخش آخر درباره‌ی تکامل تاریخی و مباحث اصلی آیین هرمنوتیک است. از روش تاویل متون مقدس تا آخرین آثار نظریه‌پردازان « مکتب دریافت متن». در این راه اندیشه‌های نیچه، فروید، هوسرل،هیدگر، گادمر، هرش، ریکور، آیزر و یاس درباره تاویل متن طرح شده است.

مشخصات کتاب:

جلد شومیز

سایز: ۲۳.۵ در ۱۶.۵

کاغذ تحریر

تعداد صفحات: ۸۱۰