سینه فیلیا و تاریخ (یا وزیدن باد بین درخت ها)

کریستین کیثلی

Publisher: نشر بیدگل

Price: 350,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

افراد سینه‌فیل به‌طور معمول جزئیات حاشیه‌ای و تصادفیِ موجود در تصویر سینمایی را فتیشیزه کرده‌اند: ژست و حالت یک دست، وزیدن باد بین درخت‌ها و مانند آن. کریستیَن کیثلی نشان می‌دهد آن گرایش تماشاگرانه‌ای که این قبیل مواجهات سینمایی را رقم می‌زند‌. کردار مشاهدتی‌ای که مشخصه‌اش برگرفتن توجه از عناصر بصری اصلیِ حاضر در تصویر و هدایت آن به چیزهایی غیر از این عناصر اولیه است‌. درواقع پیوندهای روشنی با سرآغازهای فیلم و سینما بر طبق تعریف آندره بازن، رولان بارت و دیگران دارد. کیثلی در پیامدهای این نگرش ویژه، این هستی‌شناسی، کند‌وکاو می‌کند و ایدۀ «حکایت سینه‌فیلیایی» را به‌عنوان نوع جدیدی از نقد پیش می‌نهد، روشی در حوزة نگارش تاریخی که تجربۀ این لحظات فرار را افزون بر تقلید کردن بسط می‌دهد.

مشخصات کتاب:

جلد نرم

سایز: ۱۹ در ۱۴.۵

تعداد صفحات: ۳۵۵