شب سپیده می زند (۴۶ عکس فیلم، ۴۶ جستار)

یورک کریم مسیحی

Publisher: نشر بیدگل

Price: 260,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

موضوع اصلی این کتاب که چند سال پیش یوریک محبت کرد و آن را برای خواندن در اختیار من گذاشت، تازه و جذاب است. بهانه‌ای است و زمینه‌ای فراهم می‌آورد تا درباره‌ی رابطه‌ی درونی دو هنر تصویر بحث کنیم. بحثی که به‌نظر می‌رسد خواه‌ناخواه منش نظری و حتی آکادمیک بیابد. اما به‌گمان من ویژگی و امتیاز کتاب در این است که به دام وسوسه‌ی نظریه‌پردازی در مورد رابطه‌ی هنرها نمی‌افتد و از موضوع اصلی وسیله‌ای می‌سازد تا درباره‌ی عکس‌ها و فیلم‌هایی مهم بحث کنیم. این کتاب شاد است. موضوع جذاب‌اش به فضای تاریک نظریه راه ندارد، بیشتر به وعده‌ی رویارویی با چیزهایی که دوست داریم نزدیک است. ایده‌ی اصلی‌ای دارد که باید متن گرد آن شکل بگیرد. (بابک احمدی)

مشخصات کتاب:

جلد شومیز

سایز: ۲۳ در ۱۷

تعداد صفحات: ۲۳۰