شهر از نو

لارنس جی ویل و توماس جی کامپانلا

Publisher: نشر اطراف

Price: 380,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

احتمالا پیش از تاب‌آوری، ناپایداری بود و پیش از دوام، پراکندگی و ازهم‌پاشیدگی. کتاب حاضر درکی دقیق‌تر از زندگی و تاريخ مفهوم تاب‌آوری را برای ما ممکن می‌کند. دانستن اینکه چطور، در چه شرایطی و با توسل به چه روایت‌هایی، شهرها و ساکنانشان موفق شده‌اند بعد از تحمل دوره‌های تلخ و جراحت‌بار از ناکامی‌ها و خم شدن‌ها و فروریختن‌ها، دوباره قد راست کنند، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد، خصوصا برای ما که در منطقه‌ی زندگی‌مان تعداد تروماهای شهری را باید به مقیاس روزانه سنجيد. گوی همه‌ی ما در تاب‌آوری شهرهای دیگر و ساکنانشان محلی به شهر و دیار خودمان می‌زنیم و پابه‌پای مردم دیگر برای سرپا نگه‌داشتن شهر تلاش می‌کنیم.

مشخصات کتاب:

جلد نرم

سایز: ۲۳.۵ در ۱۵

کاغذ بالکی

تعداد صفحات: ۲۴۶