میشل فوکو (فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک)

هوبرت دريفوس - پل رابينو

Publisher: نشر نی

Price: 460,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

اين اثر به گفته برخي صاحب‌نظران بهترين بررسي در انديشه‌هاي پرنفوذ و ژرف ميشل فوکو است. در اين کتاب صرفا خلاصه‌اي از آثار فوکو داده نمي‌شود بلکه نويسندگان، که از استادان برجسته فلسفه در دانشگاه کاليفرنيا هستند، خود دست به تعبير، تفسير و نقد آراي فوکو مي‌زنند و آنچه را که به‌ويژه از نظر فلسفي و روش‌شناسي مهم است برجسته مي‌سازند. در کتاب حاضر، پيشينه‌هاي فلسفي انديشه فوکو همراه با نوآوري‌هاي بي‌نظير وي بررسي مي‌شود و پيوند فکري فوکو با نيچه، هايدگر، مرلوپونتي، ويتگنشتاين و برخي ديگر آشکار مي‌گردد. فوکو با عرضه دو روش ديرينه‌شناسي دانش و تبارشناسي حقيقت و قدرت، بنياد آنچه را که تا به امروز علوم اجتماعي خوانده مي‌شد درهم ريخته است.

مشخصات کتاب:

جلد نرم

سایز: ۲۱ در ۱۴

کاغذ تحریر

تعداد صفحات: ۳۷۶