واریته ۰۰۳

Publisher: گالری محسن

Price: 250,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

واریته گاهنامه‌ای بدون محدودیت موضوعی از مقالات مرجع و روز هنر جهان است که با هدف پر‌کردن خلاء دسترسی هنرمندان، دانشجویان، معلمان، منتقدان و مدیران هنری به متون ترجمه شده به زبان فارسی و نیز ایجاد فرصتی دوباره برای بازخوانی و تامل در هنر معاصر منتشر می‌شود و ضمن پرداختن به مباحث نظری، رویکردی کاربردی به مناسبات حرفه‌ای در عرصه‌ی هنر دارد.

واریته‌ی زرد اساساً باز‌تابنده‌ی مکتب نظری یا جریان فکری خاصی نیست و در راستای تعهد و مسئولیت اجتماعی گالری محسن برای رشد و پویایی صحنه‌ی هنر‌معاصر‌ایران به صورت مستقل و غیرانتفاعی اداره و منتشر می‌شود.

مشخصات:

جلد نرم

سایز: ۲۱ در ۱۶.۵

کاغذ بالکی

۱۶۸ صفحه

سال انتشار: ۱۳۹۸