واپسین عصر طلایی هالیوود (جامعه سیاست و سینمای دهه هفتاد آمریکا)

جاناتان کرشنر

Publisher: نشر بیدگل

Price: 400,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

رویدادها و جریانهای بزرگ هنری عمدتاً از دل بحرانهای سیاسیـاجتماعی پدید آمدهاند. سینمای دهه هفتاد هالیوود نیز در عین اینکه از سینمای اروپا و بزرگان آن متأثر بود، اما در بطن خود واکنشی بود به بحرانهای عمده‌ی داخلی آمریکا. بحرانهای سهگانه‌ی جنبش حقوقمدنی، جنبش زنان و پیامدهای جنگ ویتنام از بزرگترین مشخصات دورانی بودند که نه با این نامها بلکه بیشتر با نام یک شخصیت خاص شناخته میشود: «دوران نیکسون». نویسنده کتاب حاضر که بیشتر یک استاد اقتصاد سیاسی است تا یک سینما نویس، معتقد است که ریچارد نیکسون به طور مستقیم یا غیرمستقیم در غالب فیلمهای مطرح دهه هفتاد حضور دارد. شاید بیراه نباشد اگر بگوییم آنچه که در این کتاب با عنوان سینمای دهه هفتاد به آن پرداخته میشود واکنش نسلی از هنرمندان جامعه آمریکا به دوران نیکسون و میراث اوست. کتاب حاضر در زمانی (۲۰۱۳) نوشته شده که حتی تصور حضور فردی مانند دانلد ترامپ در کاخ سفید خندهدار به نظر میرسید. حال با توجه به اینکه از بسیاری جهات شبیهترین رییسجمهور ایالات متحده به ریچارد نیکسون است باید دید آیا واکنش هنرمندان هالیوود به او جریان بزرگی ماننده دهه هفتاد ایجاد خواهد کرد؟ آیا هالیوود که دیگر مدتها است آن اهمیت انتقادیای که در دهه هفتاد از آن برخوردار بود را از دست داده میتواند اهمیت دوران نه چندان دور خود را باز یابد؟ آیا شاهد دوران طلایی تازهای در سینما خواهیم بود یا همچنان باید دهه هفتاد قرنِ گذشته را واپسین عصر طلایی هالیوود بدانیم؟

مشخصات کتاب:

جلد شومیز

سایز: ۱۹ در ۱۴.۵

تعداد صفحات: ۴۰۶

سال انتشار: ۱۳۹۵