پژوهشی در اساطیر ایران

مهرداد بهار

Publisher: نشر آگه

Price: 700,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

مهرداد بهار، با انتشار كتاب اساطير ايران در سال ۱۳۵۱ در حقيقت گام نخستين را در امر بررسي اساطير ايران برداشت و پژوهشي را آغاز كرد كه هنوز هم با اين ميزان ژرفا و وسعت و نظم و دقت‌نظر كسي جز خود وي بدان نپرداخته است. اما حاصل مطالعات و پژوهش‌هاي بعدي وي كه بنا بود به شكل پاره‌ي دوم كتاب پژوهشي در اساطير ايران (۱۳۶۲) درآيد ناتمام ماند. كتاب حاضر مشتمل است بر دو جلد. جلد نخست كه خود حاوي سه فرگرد «آفرينش، مردم و فرجام» است، دربر‌گيرنده‌ي برگردان فارسي گزيده‌هايي از متن‌هاي فارسي ميانه‌ي “بندهش”، “روايت پهلوي”، “دينكرد هفتم”، “گزيده‌هاي زادسپرم”، “زند ونديداد”، متن‌هاي پهلوي و “ارداويرافنامه” است كه از تصوير آفرينش، مردم و پايان كار گيتي در ذهن نياكان ما سخن مي‌گويند. فرگرد آفرينش در دوازده بخش، فردگرد مردم در هفت بخش و فرگرد فرجام در چهار بخش تنظيم شده است. جلد دوم كتاب دربرگيرنده‌ي دو بخش «اسطوره چيست» و بخش ناتمام «سرزمين و مردم» است.

مشخصات کتاب:

جلد سخت

سایز: ۲۴.۵ در ۱۷.۵

تعداد صفحات: ۵۵۵

سال انتشار: ۱۳۹۸