چیستی هنر

نایجل واربرتن

Publisher: نشر نی

Price: 300,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

به‌نظر می‌رسد که چیستی هنر بیش‌تر شایسته‌ی واکنشی فلسفی‌ست تا هنری. اما این به آن معنا نیست که فلسفه پاسخ ساده‌ای برای آن دارد. درواقع، یکی از دستاوردهای مطالعه‌ی فلسفه آگاهی از این نکته است که به پرسش‌هایی که به‌ظاهر بسیار ساده‌اند، نمی‌توان به‌سادگی پاسخ داد. این کتاب برای همه‌ی کسانی که به چیستی هنر علاقه دارند مناسب است. مطالعه‌ی آن مستلزم هیچ‌گونه دانش فلسفی‌ای نیست و اندک آشنایی با هنر برای درک آن کافی است. هنرمندان، هنردوستان و نیز دانشجویان فلسفه می‌توانند از خوانندگان این کتاب باشند.

مشخصات کتاب:

جلد نرم

کاغذ تحریر

تعداد صفحات: ۱۵۹

سال انتشار: ۱۳۹۲