کتاب تردید

بابک احمدی

Publisher: نشر مرکز

Price: 497,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

نسبي‌نگري، نسبيت و فرهنگ، دنياي انسان ديگر، سوفيست‌ها و شک‌آوران، خواست حقيقت از نگاه نيچه، بازي حقيقت از نگاه فوکو، تاويل و نسبي‌نگري در فلسفه‌ي علم امروز، شک و يقين از نگاه ويتگنشتاين.

مشخصات کتاب:

جلد نرم

سایز: ۲۱ در ۱۴

کاغذ تحریر

تعداد صفحات: ۲۸۲

سال انتشار: ۱۳۹۷