فلسفه ی آگامبن

کاترین میلز

Publisher: نشر مرکز

Price: 235,000 IRR

To place your order, please click / tap here +98 935 5596278 or call if needed.

کتاب حاضر دو هدف دارد که هردوی آن‌ها با هم به چارچوب و نحوه تدوین‌اش شکل می‌دهند. هدف نخست معرفی فلسفه‌ی آگامبن به آن دسته از خوانندگانی است که با تفکر او ناآشنای‌اند. در این زمینه کوشیده‌ام تا منطق بحث‌های آگامبن و رهیافت او به مسائل گوناگون در متون مختلف را تا جایی که می‌توانم به روشنی توضیح دهم.
و هدف ثانوی‌، تاویل انتقادی اندیشه آگامبن است. البته هیچ درآمد با متن مقدماتی‌ای نیست که تاویل یا فهم و برداشت خاصی از موضوع خود را به‌دست ندهد. بدین‌معنا که هر تاویل تنها می‌تواند تاویلی نسبی و محدود باشد و به‌معنای دیگر انگیزه اصلی آن چیزی نیست جز منافع و علایق شخصی تاول‌گر.

مشخصات کتاب:

جلد شمیز

کاغذ تحریر

تعداد صفحات: ۲۳۲

سال انتشار ۱۳۹۳